Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy Zarząd – na czele z panią prezes Katarzyną Adamską – oraz Komisja Rewizyjna, pragną złożyć wszystkim krwiodawcom, a w szczególności członkom Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.

To dzięki Honorowym Dawcom Krwi każdego dnia ratowane jest życie i zdrowie wielu ludzi, którzy zdani są wyłącznie na ofiarność drugiego człowieka. Składamy podziękowania za Waszą krew, którą bezinteresownie oddajecie potrzebującym. Dziękujemy także wszystkim osobom, szpitalom i organizacjom za pomoc, jakiej udzielacie w promowaniu idei honorowego krwiodawstwa i w ramach krwiolecznictwa.

Życzymy niesłabnącego zapału do kontynuowania tej pięknej idei, abyście mogli być wzorem dla przyszłych pokoleń.