Kto może oddać krew

  • Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18-65 lat.
  • Krwi nie mogą oddawać osoby:
    • które chorowały na żółtaczkę zakaźną, po zabiegach operacyjnych, przyjmujące leki (oprócz preparatów witaminowych)
    • są uzależnione
    • kobiety ciężarne
  • Szczegółowych informacji na temat przeciwwskazań do oddawania krwi można uzyskać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 23