Donator

Z inicjatywy Pana Gabriela Rogowskiego (dawca, ponad 54 l.k.p) powstał i zostaje oddany do Państwa dyspozycji KALKULATOR – DONATOR, niewielki program, który pomoże dawcy określić ilość oddanej krwi. Przelicznik daje krwiodawcy możliwość oszacowania, ile krwi brakuje mu jeszcze do kolejnej oznaki zasłużonego honorowego dawcy krwi. Ponadto, dawcy krwi korzystający z komunikacji miejskiej w Białymstoku (MPK), mogą określić kiedy uzyskają przysługujące im uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Zapraszamy.

Załużony Honorowy Dawca Krwi

Darmowe przejazdy MPK Białystok