Zasłużony HDK


Sprawdź ile brakuje Ci do odznaki Zasłużonego HDK*

*(Twoje wyniki będą zapamiętane przez 3 miesiące)

 

KOBIETA
DONACJE PEŁNE Ilość donacji
Rodzaj donacji Wielkość donacji do 16.10.1998 16.10.98-02.02.06 po 02.02.2006
KREW PEŁNA 450 ml
OSOCZE 600 ml
PŁYTKI KRWI 250 ml
GRANULOCYTY 200 ml
UKKCz 2 x 300 ml
DONACJE NIESTANDARDOWE Ilość donacji
Rodzaj donacji Wielkość donacji do 16.10.1998 16.10.98-02.02.06 po 02.02.2006
KREW PEŁNA ml
OSOCZE ml
MĘŻCZYZNA
DONACJE PEŁNE Ilość donacji
Rodzaj donacji Wielkość donacji do 16.10.1998 16.10.98-02.02.06 po 02.02.2006
KREW PEŁNA 450 ml
OSOCZE 600 ml
PŁYTKI KRWI 250 ml
GRANULOCYTY 200 ml
UKKCz 2 x 300 ml
DONACJE NIESTANDARDOWE Ilość donacji
Rodzaj donacji Wielkość donacji do 16.10.1998 16.10.98-02.02.06 po 02.02.2006
KREW PEŁNA ml
OSOCZE ml

Twoje donacje przeliczone na krew pełną

Ilość oddanych przez Ciebie składników krwi odpowiada:
mililitrom krwi pełnej, czyli około litrom krwi.

Sprawdź, która odznaka HDK już Ci przysługuje

KobietaMężczyzna

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia
Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia
Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia