Finał konkursu letniego 2013

Opis konkursu „Bezpieczne lato”

Pierwszy konkurs Bezpieczne Lato” SHDK zorganizowało w 2002 roku dzięki współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i różnych instytucji na Podlasiu.

O słuszności przeprowadzania kolejnych konkursów przekonały efekty naszych działań, poparte ogromnym zaangażowaniem społecznym i szerokim oddźwiękiem w mediach.

Wzorem lat ubiegłych, Organizacje Pożytku Publicznego takie jak: Stowarzyszenie Honorowych Krwiodawców Krwi w Białymstoku, Podlaski Oddział Okręgowy PCK w Białymstoku i SHDK Rzeczypospolitej Polskiej O.P.P. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, organizują konkursy letnie „Bezpieczne Lato”, pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Akcje pobierania krwi odbywać się będą wśród społeczności całego województwa podlaskiego, obejmą między innymi szkoły, wojsko, policję, kluby, oddziały SHDK, mieszkańców.

Co roku w okresie urlopowym występuje bardzo duże zapotrzebowanie ze strony szpitali na preparaty krwi, jednocześnie liczba różnych wypadków nie maleje.

W konkursie letnim udział wziąć mogą wszystkie osoby, które między 1 czerwca, a 30 września oddadzą przynajmniej dwukrotnie honorowo krew lub jej składniki w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, na terenie województwa podlaskiego lub podczas wyjazdowych akcji pobierania krwi.

Celem konkursu letniego jest promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do oddawania krwi w okresie letnim.

W podziękowaniu krwiodawcom za udział w konkursie i dar ich krwi, co roku rozlosowywanych jest kilkadziesiąt nagród, w tym 3 głównych. Wręczanie głównych nagród obrywa się zawsze a uroczystościach związanych z Dniami Honorowego Krwiodawstwa (listopad/grudzień).

Harmonogramy akcji pobierania krwi zamieszczane są na stronie internetowej www.rckik.bialystok.pl

Regulamin konkursu letniego „Bezpieczne Lato” dostępny jest w siedzibie SHDK w Białymstoku.

Galeria przedstawia publiczne losowanie nagród w 2013 roku, w obecności:

Dyrektora RCKiK,
Dyrektor Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku,
Dyrektora WBK Banku Zachodniego,
Prezesa i V-ce Prezesów SHDK w Białymstoku,
Sekretarza SHDK w Białymstoku,
Prezesów Oddziałów SHDK,
Honorowych Dawców krwi.