O stowarzyszeniu

W celu rozwoju honorowego krwiodawstwa (tj. pozyskiwanie nowych honorowych dawców krwi oraz zachęcanie dotychczasowych krwiodawców do regularnego oddawania krwi i aktywnego działania na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa), Stowarzyszenie zaplanowało szereg działań, zachęcających do oddawania krwi, takich jak:

 • promocja w środkach masowego przekazu w formie konkursów, wywiadów, informacji;
 • informacje na stronie internetowej;
 • cykliczne organizowanie akcji pobierania krwi;
 • pogadanki i emisja filmów na temat honorowego krwiodawstwa;
 • organizowanie festynów z konkursami wiedzy o oddawaniu krwi i jej znaczeniu;
 • organizowanie konkursów letnich i festynów;
 • obchody „Światowego Dnia Krwiodawcy”;
 • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa poprzez plakaty, broszury, ulotki, naklejki, gazetki, materiały informacyjne, gadżety;
 • spotkania oświatowe z młodzieżą szkolną i z krwiodawcami;
 • szkolenie młodzieżowych liderów honorowego krwiodawstwa;
 • tworzenie i reaktywacja Oddziałów Stowarzyszenia;
 • współpraca z Oddziałami Terenowymi SHDK;
 • rozmowy indywidualne z dawcami;
 • spotkania informacyjne;
 • współpraca z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, kościelnych, osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi.

Skład Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku:
PREZES – Katarzyna Adamska
WICEPREZESI – Iwona Piszczatowska, Rafał Maras
SEKRETARZ – Dariusz Średziński
SKARBNIK – Andrzej Guziejko

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku:
PRZEWODNICZĄCA – Grzegorz Zawadzki
V-CE PRZEWODNICZĄCY – Dariusz Borys, Andrzej Okuła
SEKRETARZ – Gabriel Rogowski
CZŁONEK KOMISJI – Zdzisław Świrski

Oddziały SHDK w Białymstoku:

1. Oddział SHDK w Choroszczy – Prezes Barbara Wiszowata.
2. Oddział SHDK przy Wodociągach Białostockich – Prezes Jerzy Kuryś.
3. Oddział SHDK w Czarnej Białostockiej – Prezes Zdzisław Świrski.
4. Oddział SHDK przy Poczcie Polskiej – Prezes Mirosław Mikłasz.
5. Oddział SHDK przy Areszcie Śledczym w Białymstoku – Prezes Mariusz Kołosowski.
6. Oddział SHDK w Siemiatyczach – Prezes Paweł Kowalczyk.
7. Oddział SHDK przy Kole nr 14 Zw. Żołnierzy Wojska Polskiego w Sejnach – Prezes Andrzej Wakulewski.
8. Oddział SHDK w Sokółce – Prezes Marian Zajkowski.
9. Oddział SHDK w Łapach – Prezes Andrzej Świrski.
10. Oddział SHDK w Trzciannem – Prezes Edward Karwowski.
11. Oddział SHDK w Wasilkowie – V-ce Prezes Kazimierz Kirpsza.