Uprawnienia i przywileje

Zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997 r. (Dz.U. nr. 106 p. 681) i rozporządzeniem M.Z. z dnia 14.09.1998 r. (Dz.U. nr. 124 p.824) Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia

  • a) Kobietom po oddaniu 5 litrów krwi, lub 15 litrów osocza, lub po 6 donacjach płytek krwi ( czyli l litr osocza = 0,33 litra krwi, jedna donacja płytek krwi = 0,83 litra krwi
  • b) mężczyznom po oddaniu 6 litrów krwi, lub 20 litrów osocza, lub po 9 donacjach płytek krwi (czyli l litr ososza = 0,3 litra krwi, jedna donacja płytek krwi = 0,67 litra krwi) „ Zasłużony

Honorowy Dawca Krwi” II stopnia

  • a) kobietom po oddaniu 10 litrów krwi
  • b) mężczyznom po oddaniu 12 litrów krwi

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia

  • a) kobietom po oddaniu 15 litrów krwi
  • b) mężczyznom po oddaniu 18 litrów krwi

Bezpłatny bilet MPK na wszystkie linie na terenie miasta Białystok
a) kobietom po oddaniu 15 litrów krwi
b) mężczyznom po oddaniu 18 litrów krwi

Zasłużony III, II i I stopnia od 2 lutego 2006r. kobiety i mężczyźni obowiązuje nowy przelicznik:

  • dwie donacje płytek krwi na separatorze komórkowym = 1 litr krwi
  • GS 200ml = 2 litry krwi
  • UKKcz z aferezy 2x 300ml = 1 litr krwi
  • osocze 600ml = 200ml krwi

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców Art.9.1.( Dz.U Nr. 106), posiłek regeneracyjny (herbata, kawa, czekolady), wyniki wykonanych badań.

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptek.
Wszystkie placówki służby krwi zapewniają anonimowość dawcy.

Odznaczenie resortowe: „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, który otrzymuje się po oddaniu 25 l. krwi i działaniu, propagowaniu krwiodawstwa i idei czerwonokrzyskiej.