Zapytanie w sprawie szczepień COVID-19

Honorowy Dawca Krwi Pan Grzegorz Sawicki zwrócił się do RCKiK z następującym zapytaniem:

„Dzień dobry, czy Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szczepienia na sars-cov-2? Czy traktowane jest jako wolontariat w grupie 0 do szczepienia? Czy z tego tytułu RCKiK w Białymstoku prowadzi zapisy? Jeżeli tak jak mogę zapisać się na szczepienie? Czy szczepieniem w takim wypadku objęcia zostaną członkowie rodziny?”

Prezentujemy również odpowiedź Pana Dariusza Średzińskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych RCKiK:

„Szanowny Panie,
Oficjalne informacje rządowe nie wskazują obecnie na szczególne uprawnienia przysługujące Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (oraz członkom ich rodzin) w związku z planowanymi szczepieniami przeciw COVID-19.
RCKiK w Białymstoku jako placówka medyczna może zgłosić jedynie pracowników do tzw. szpitali węzłowych w których odbędą się szczepienia.

Infolinia o szczepieniach na COVID-19
Osoby mające pytania na temat szczepionek mogą dzwonić pod specjalny numer 989. W pierwszym etapie będą tam przekazywane informacje o szczepieniach. Z kolei po 15 stycznia, jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, za pośrednictwem infolinii osoby – podlegające szczepieniu w pierwszej kolejności – będą mogły się umawiać się na konkretne terminy.
Informacje na temat tego, kto, kiedy i gdzie może się zaczepić na COVID-19, dostępne są na rządowej stronie internetowej „Szczepimy się”. Opublikowana jest tam m.in. zakładka z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące szczepień. Przedstawiona jest również procedura szczepień oraz informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Link do oficjalnej strony dotyczącej harmonogramu szczepień:
Od kiedy mogę się zaszczepić? – Szczepienie przeciwko COVID-19 – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Z poważaniem

Dariusz Średziński
Z-ca Dyrektora ds.Medycznych
RCKiK w Białymstoku
dsredzinski@rckik.bialystok.pl