Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej

Poniżej umieszczamy treść ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej z dn. 27 sierpnia 2004r.