Kongres SHDK 2014

Rada główna Stowarzyszenia w Białymstoku na podstawie Uchwały Nr 3/2014 z dnia 13.02.2014 zwołuje Kongres w dniu 04.04.2014 o godz. 16:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – aula, II piętro przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 23 (wejście z drugiej strony budynku).

Kongres dotyczy wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2014-2019.

Białystok 06.03.2014
Podpisano: Rada Główna Stowarzyszenia.

Statutowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia jest wzięcie udziału w Kongresie.